Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 283, 06 november 1999