Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 269, 14 oktober 1980