Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 115, 9 mei 1996