Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 94, 01 april 2000