Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 11, 13 januari 1983