Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 3, 06 januari 1999