Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 148, 27 mei 2000