Publicatieblad van de Europese Unie, C 216, 14 september 2007