Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 81, 04 april 2002