Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 44, 15 februari 1983