Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 342, 19 december 1983