Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 324, 17 december 1988