Zaak C-172/99: Verzoek van de Korkein Oikeus van 27 april 1999 om een prejudiciële beslissing in het aldaar aanhangig geding tussen Oy Liikenne Ab enerzijds en P. Liskojärvi en P. Juntunen anderzijds