Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 167, 10 juli 1990