Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 330, 2 december 1988