Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 79, 3 augustus 1971