Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 336, 14 december 1985