Euroopan unionin virallinen lehti, C 57, 27. helmikuuta 2013