Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 75, 12 juli 1972