Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 340, 16 december 2002