Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 324, 24 november 1973