Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 214, 24 juli 1996