Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 322, 23 oktober 1997