Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 253, 30 augustus 1989