De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 253, 30. august 1989