Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 345, 15 december 1973