Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 148, 5 juni 1974