Decyzja Rady z dnia 17 marca 1980 r. przyjmująca w imieniu Wspólnoty Załącznik do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego