Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 128, 18 mei 1987