Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 129, 22 oktober 1974