Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, P 39, 16 juni 1960