Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 320, 7 december 1992