Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 54, 25 februari 1989