Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 130, 24 oktober 1974