Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 38, 11 februari 1988