Publicatieblad van de Europese Unie, C 272, 15 september 2011