Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 306, 6 november 1990