Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 279, 13 oktober 1997