Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 252, 2 oktober 1981