Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 216, 18 augustus 1980