Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 215, 25 augustus 2000