Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 308, 20 november 1985