Zaak T-667/19: Beroep ingesteld op 30 september 2019 – Ferriere Nord/Commissie