Rectificatie van de wisselkoersen van de euro (PB C 282 van 5 oktober 1999)