Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 215, 23 augustus 1979