Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 323, 4 december 1984