Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 313, 30 november 1992