Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 169, 8 juli 1986