A Bizottság (EU) 2019/1773 végrehajtási határozata (2019. október 23.) a 2007/453/EK határozat mellékletének Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának BSE-státusa tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2019) 7643. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)