Mål T-752/19: Talan väckt den 5 november 2019 – Inchcape mot kommissionen